ריכאז בנק המידע
ת.ד. 330
שפרעם 20200
ישראל
אגודת הגליל

פרסומים

דף זה אמור לכלול פרסומים ומחקרים מטעם בנק המידע רכאז ומחקרים המתבססים בעיקר על הנתונים והמידע המיוחד של רכאז. ההשקפות והמסקנות הכלולים בפרסומים אלה הם למחברים ולא משקפים את בהכרח את השקפות ומסקנות רכאז.

אנו מברכים על כל תרומה נוספת בצורה של הצעות מחקר מקרב ציבור צרכני רכאז, וניתן לשלוח את ההצעות לדוא"ל הבא: rikaz@gal-soc.org


הסקר החברתי הכלכלי החמישי 2017

תקציר הממצאים בעברית

דוח באנגלית וערבית

סקר בהריאות והסביבה 2015

תקציר הממצאים בעברית

דוח באנגלית וערבית

מטרת הסקר הייתה לייצר מידע רחב ומעמיק לגבי מגוון היבטים הקשורים לבריאות וסביבה באוכלוסייה הערבית בישראל. בסקר לא הסתפקנו בניטור מידת השכיחות של מחלות כרוניות או סיכונים סביבתיים, אלא בחרנו להציף את הסוגיות מתוך נקודת המבט של האוכלוסייה הערבית באמצעות הערכתם העצמית של הנסקרים לגבי הסוגיות השונות. סוגיות אלו כוללות נגישות לשירותי בריאות והערכת שירותים אלו על ידי האוכלוסייה; ידע והתנהגות בריאותית; מודעות לגבי זכויות בריאותיות וסביבתיות, פגיעות ותאונות; מצבם של הסובלים מלקויות ועוד

היישובים והרשויות המקומיות הערביות בישראל

הפלסטינים בישראל הסקר הסוציו-אקונומי הרבעי 2014
דוח באנגלית

Chapter 1-4: Abstract, Introduction, Definitions and Concept, Methodology, Data Quality

Chapter 5-13 Data Table (Demography, Housing, Labor Force, Standards of Living, Education, Media and Culture, Health, Environment, Social Capital-Voting-Identification

האלימות ואופי היחסים המשפחתיים בתוך החברה הפלסטינית בישראל

מדריך לתקציבים רגישי מגדר

מציאות הנשים הערביות בישראל

בריאות הנשים הערביות בישראל

תקציב משרד החינוך והשתתפות נשים ערביות בשוק העבודה בישראל

נשים ערביות בשוק העבודה יישומים אמפיריים והצעות למדיניות

הפלסטינים בישראל
הסקר הסוציו-אקונומי השלשי 2010
תקציר בעברית


דוח באנגלית וערבית

הנשים הפלסטיניות והאלמנטים של המודרניות והרווחה בתוך המשפחה: ניתוח נתונים סטטיסטיים
פרופ' ח'אולה אבו בקר
מכללת עמק יזרעאל,
מכללת אלקאסמי
( בערבית)

השימוש בטכנולוגיות מודרניות בקהילה הערבית בישראל
ד"ר אסמא גנאים

(בערבית)

המשבר של המודרניות בשוק העבודה בקרב נשים פלסטיניות בישראל
ד"ר נוהאד עלי , גב. רוסלאנד דעים

(בערבית)

החברה פלסטינית בישראל בראי העשור
הוכן על ידי צוות ריכאז בנק המידע אגודת הגליל

(בערבית)

עישון נרגילה בחברה הערבית בישראל
ד"ר ג'לאל טרביה

(בערבית)

הפלסטינים בישראל – הסקר הסוציו-אקונומי 2007
דווח באנגלית

תקציר בעברית

פורסם דו"ח בשם "הפלסטינים בישראל 2007" המסתמך על הסקר החברתי הכלכלי השני אשר נערך על ידי רכאז – בנק המידע ואגודת אלאהאלי. הפרויקט בא במסגרת תוכנית שותפות למען השלום בישראל של האיחוד האירופי.

דו"ח היישובים והשלטון המקומי בקרב הערבים בישראל
(תקציר בעברית)

דו"ח זה מבוסס על סקר מקיף שערך ריכאז בכל היישובים הערביים והתמקד בשלטון המקומי הערבי בישראל. לצד ממצאי הסקר, הדו"ח כולל גם פרק מיוחד המתייחס לקונטקסט ההיסטורי בו נוצרו החברה הערבית והשלטון המקומי הערבי בישראל, וזאת במטרה לזרות אור על הרבה מהממצאים של הסקר. ללא קונטקסט זה היה קשה ביותר להבין את הממצאים, חשיבותם ואת המשמעויות הכרוכות בהם. נוסף לכך, דו"ח זה כולל גם פרק מיוחד על הכפרים הבלתי מוכרים מצד רשויות המדינה ומציג את הממצאים המבוססים על סקר מיוחד שנערך לצד הסקר הכללי המתייחס לשאר היישובים הערביים בישראל. כמו כן, הדו"ח כולל גם דף מיוחד לכל יישוב ערבי בישראל בו מוצגים עיקרי הממצאים של כל יישוב ורשות מקומית בנפרד. ראוי לציין כי במקרים בהם לא הצליח הסקר להגיע למידע מסוים מחברי הדו"ח נעזרו במאגר הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל לאחר בדיקתם ואימותם.

החברה הפלסטינית בישראל במצב חירום

האוכלוסייה הערבית בצפון הארץ במצבי חירום – דו"ח נזקי גוף, רכוש ונפש במלחמת ישראל השנייה בלבנון 2006

הפלסטינים בישראל – הסקר הסוציו-אקונומי 2004

הסקר הסוציו-אקונומי שלפנינו מיוחד לפלסטינים אזרחי מדינת ישראל, והוא נחשב לראשון מסוגו מבחינת היקפו הרחב ומבנהו המדעי. ייחוד זה הופך אותו למקור מידע מיוחד ואינטגרטיבי ובסיס מידע רחב היקף בתחומי חברה וכלכלה, נוסף על תחומי חיים אחרים של הפלסטינים בישראל כגון דמוגרפיה, חינוך, השכלה, תרבות כללית, בריאות, סביבה, תנאי מגורים, שוק העבודה ותעסוקה.

בנק המידע
חדשות ריכאז

פורסם "הסקר החברתי הכלכלי החמישי 2017 "

ממצאי החודש

16.2% מכלל הערבים בישראל סובלים ממחלה כרונית אחת לפחות, 15.3% מבין הגברים ו- 17.1% בין הנשים.
שיעור המחלות הכרוניות עולה ככל שעולים בגיל, כך שהשיעור של מחלות כאלה בין שכבת הגיל שבין 30-44 הוא כ-16.5% בממוצע ומגיע עד ל- 85.9% בקרב בני 60 שנים ויותר.

דף הבית                                צור קשר
Copyright © Powered by The Galilee Society