ריכאז בנק המידע
ת.ד. 330
שפרעם 20200
ישראל
אגודת הגליל

דף הבית

רכאז הוא בנק מידע סוציו אקונומי אודות החברה הפלסטינית בישראל. אגודת הגליל תומכת ברכאז ותורמת לפיתוחו. רכאז מתבסס, בעיקר, על סקרים שהוא יוזם ועורך, לצד מאגרי המידע הרשמיים בישראל. רכאז מנתח את ממצאי הסקרים שלו והנתונים הרשמיים ומציג אותם בטבלאות לאחר עריכתם מחדש

החברה הפלסטינית בישראל

הפלסטינים בישראל סובלים, כפרטים וכקבוצה, מאפליה גזענית ברוב תחומי החיים בישראל: זכויות קרקע, חינוך, שפה, תעסוקה, כלכלה, תרבות, סביבה, תשתית, בריאות, ייצוג פוליטי, נגישות למידע, קצבאות ותקציבים ושונים. ככלל, החברה הפלסטינית בישראל חייה ברמת חיים נחותה. מצב עניינים זה תורם להעצמת אי השוויון בחברה הישראלית, ומהווה מכשול בפני הפלסטינים לייצג את עצמם באמצעות מידע מדויק אודותם, בעזרתו הם יכולים להציג את הבעיות שלהם בפומבי, בשתי הזירות המקומית והבינלאומית. בעולם בו מידע מהווה סוג מסוים של כוח, ברור למדי כי על הפלסטינים לדעת יותר על עצמם על מנת ליצור הזדמנות בה אפשר להכיר בזכויותיהם הבסיסיות, קידומן, שיפור תנאי החיים, העבודה, הסביבה, היישובים ומקומות המגורים שלהם. למידע נוסף אודות החברה הפלסטינית בישראל

בנק המידע
חדשות ריכאז

פורסם "הסקר החברתי הכלכלי החמישי 2017 "

ממצאי החודש

16.2% מכלל הערבים בישראל סובלים ממחלה כרונית אחת לפחות, 15.3% מבין הגברים ו- 17.1% בין הנשים.
שיעור המחלות הכרוניות עולה ככל שעולים בגיל, כך שהשיעור של מחלות כאלה בין שכבת הגיל שבין 30-44 הוא כ-16.5% בממוצע ומגיע עד ל- 85.9% בקרב בני 60 שנים ויותר.

דף הבית                                צור קשר
Copyright © Powered by The Galilee Society